Digitaalinen työväline oppimisympäristöjen suunnitteluun

Kun tehdään tiloja, joissa opitaan -
suunnitellaan kouluja, joissa viihdytään.

Osallistaminen on onnistuneen koulusuunnittelun A ja O.
Nyt se tehdään digitaalisesti.

Katibot on ensimmäinen oppimisympäristöjen suunnitteluun luotu digitaalinen apuväline, joka osallistaa käyttäjät ja kartoittaa laaja-alaisesti tarpeet ja toiveet.

KatiBotin keräämät tiedot tarjoavat suuntaviivat uuden koulun suunnittelulle, mutta eivät rajoita arkkitehti- tai sisustussuunnittelua. Tiedot auttavat myös koulun johtoa muutoksen läpiviemisessä. Tutkimusten mukaan käyttäjien osallistaminen kouluympäristön suunnitteluun edesauttaa hankkeen onnistumista.

1. Oppimisympäristön suunnittelun digitaalinen apuväline

Vaikuttava

Luomisessa on ollut mukana laaja asiantuntijajoukko.

Tehokas

Vuorovaikutteinen, nopea ja helppo käyttää.

Osallistava

Kartoitusten vastausprosentit ovat korkeita.

Turvallinen

Katibotin käyttö on vaivatonta ja turvallista kaikkialla maailmassa.

KatiBot on digitaalinen työväline, josta hyötyy koko koulun suunnittelutiimi

Katibotin keräämät tiedot toimivat hyvänä lähtökohtana uuden koulun tai oppimisympäristön suunnittelulle. Tulokset kertovat tulevien käyttäjien toiveita ja mielipiteitä pedagogisista ratkaisuista, opetuksen ja koulun muun toiminnan järjestämisestä.

KB1 kartoitusväline oppimisympäristöjen suunnitteluun

1. Yleiskartoitus

KatiBot 1 sisältää kohdennetut kysymykset erillisinä opettajille ja oppilaille. Opettajien KB1 kartoittaa heidän näkemyksen uudesta oppimisympäristöstä, opetusmenetelmistä ja pedagogiikasta.

Oppilaiden KatiBot 1 kartoittaa oppilaiden mieltymyksiä oppimisympäristöstä ja opiskelutavoista.

Paras hyöty kyselystä syntyy, kun se toteutetaan koulun pedagogisen suunnitteleman yhteydessä jo ennen uutta hanketta.

KB2 kartoitusväline sisustussuunnitteluun

2. Tunnelma

KatiBot 2 antaa käyttäjille mahdollisuuden vaikuttaa uuden koulurakennuksen visuaaliseen ilmeeseen värien, muotojen ja tunnelman kautta.

KatiBot 2 on rakennettu niin, että se antaa suuntaviivoja rajoittamatta suunnittelijoiden mahdollisuutta luoda uniikki ympäristö. Suunnittelijat saavat kootusti käyttäjien mielipiteet, joita he voivat käyttää suunnittelutyössään haluamallaan tavalla.

KB3 kartoitusväline seurantaan

3. Palaute

KatiBot 3 kerää käyttäjiltä palautteen suunnittelun onnistumisesta. Se peilaa kysymykset siihen, mitä kartoitettiin.

KatiBot 3:ssa käytetään kunkin kohteen omia valokuvia. Paras aika kartoitukselle on kun koulurakennuksessa on toimittu yksi lukuvuosi.