Digitaalinen osallistamisratkaisu koulusuunnitteluun

Ratkaisu koulusuunnittelun suurimpiin haasteisiin. Tuloksena tietoa hyvinvoivan koulun suunnitteluun ja johtamiseen.

Osallistaminen on onnistuneen koulusuunnittelun A ja O

KatiBot kartoittaa tehokkaasti tilojen käyttäjien ja sidosryhmien näkemykset uudesta oppimisympäristöstä, opetusmenetelmistä ja pedagogiikasta sekä sitouttaa muutokseen. Tulokset ohjaavat oikeisiin asioihin paneutumista.

KatiBot sitoo pedagogisen suunnitelman koulusuunnitteluun, tukee tietojohtamista ja antaa suunnitteluryhmälle tietoa käyttäjien toiveista rajoittamatta suunnittelua.

KatiBot tuottaa nopeasti mitattua tietoa

Osallistava

Näkemykset kaikilta käyttäjiltä. Helppo käyttää puhelimella, anonyymi ja tasavertainen.

Tehokas

Tulokset visuaalisina raportteina valmiina 10 päivässä. Vastausprosentti 85 %.

Vaikuttava

Noin 7 000 käyttäjää Suomessa, Perussa ja Hollannissa. Asiakastyytyväisyys 100 %.

Asiantunteva

Taustalla tutkimusta, pitkä kokemus ja laaja asiantuntijajoukko. Perustuu perusopetuksen opetussuunnitelmaan ja koulun hyvinvointiprofiiliin.

Takana jo 20 onnistunutta koulumuutosta

“KatiBotin tulosten pohjalta lähti liikkeelle koko suunnitteluprosessi. Tulokset osoittivat selkeästi mitä virikkeitä, minkälaisia tiloja, värimaailmoja ja oppimistiloja halutaan. Tulosten pohjalta toteutettiin kattava muutostyö koulun tiloissa. KatiBot on ykköstoteutus Suomessa.”
Anne Onnela, johtava rehtori Lapin yliopiston harjoittelukoulu

”Hei tää on niin kiva ja helppo käyttää. Mistä tän apin voi ladata? Haluun tehdä tän uudestaan!”
– Oppilas, 11 vuotta

KB1 kartoitusväline oppimisympäristöjen suunnitteluun

Ennen hanketta

KatiBot 1 sisältää kohdennetut kysymykset erillisinä opettajille ja oppilaille. Opettajien KB1 kartoittaa heidän näkemyksen uudesta oppimisympäristöstä, opetusmenetelmistä ja pedagogiikasta. Oppilaiden KatiBot 1 kartoittaa oppilaiden mieltymyksiä oppimisympäristöstä ja opiskelutavoista.

Paras hyöty kyselystä syntyy, kun se toteutetaan koulun pedagogisen suunnitelman yhteydessä jo ennen uutta hanketta.

KB2 kartoitusväline sisustussuunnitteluun

Suunnitteluvaiheessa

KatiBot 2 antaa käyttäjille mahdollisuuden vaikuttaa uuden koulurakennuksen visuaaliseen ilmeeseen värien, muotojen ja tunnelman kautta.

KatiBot 2 on rakennettu niin, että se antaa suuntaviivoja rajoittamatta suunnittelijoiden mahdollisuutta luoda uniikki ympäristö. Suunnittelijat saavat kootusti käyttäjien mielipiteet, joita he voivat käyttää suunnittelutyössään haluamallaan tavalla.

KB3 kartoitusväline seurantaan

Jälkeen

KatiBot 3 kerää käyttäjiltä palautteen suunnittelun onnistumisesta. Se peilaa kysymykset siihen, mitä kartoitettiin.

KatiBot 3:ssa käytetään kunkin kohteen omia valokuvia. Paras aika kartoitukselle on kun koulurakennuksessa on toimittu yksi lukuvuosi.

Tulokset valmiina 10 päivää aloituksesta

✓ Uusille ja uudistettaville peruskouluille
✓ n. 7000 käyttäjää
✓ Asiakastyytyväisyys 100 %
✓ Vastaajaprosentti 85 %

Yhteydenottopyyntö