Katibotti on kartoitusväline oppimisympäristöjen suunnitteluun

KatiBot on digitaalinen työväline, josta hyötyy koko koulun suunnittelutiimi

Katibot on virtuaalinen, hahmon muotoon rakennettu suunnitteluapulainen. Se esittää käyttäjälle kysymyksiä ja antaa vaihtoehdot vastauksille. Kysymykset esitetään oppilaille, opettajille, henkilökunnalle ja kaikille muille koulurakennusta käyttäville. Vastaukset antavat hyvät lähtökohdat mm. arkkitehti- ja sisustussuunnitteluun.

>> KatiBotin tavoite

Katibotin keräämät tiedot toimivat tärkeänä lähtökohtana uuden koulun suunnittelutiimille. Tulokset kertovat käyttäjien toiveet ja pedagogiikan toteutustavan arkkitehti- ja sisustussuunnitteluun.

>> KatiBotin missio

KatiBot kerää laajalti tietoa käyttäjiltä, jotta koulusta tulisi paras mahdollinen oppimisympäristö. Sen tulee olla toiminnallinen ja mahdollisimman viihtyisä kaikille käyttäjäryhmille.

>> KatiBot opetussuunnitelman jalkautukseen

Katibotin esittämien kysymysten avulla pystytään konkreettisesti käymään läpi uutta oppimiskulttuuria, siihen liittyvää arvomaailmaa ja toimintaympäristöä.

>> KatiBot ohjaa muutokseen

Kartoituskysymykset pohjautuvat opetussuunnitelmaan ja hyvinvointiprofiiliin. Kysymysten avulla pystytään konkreettisesti käymään läpi uutta oppimiskulttuuria, siihen liittyvää arvomaailmaa ja toimintaympäristöä.

KB1 kartoitusväline oppimisympäristöjen suunnitteluun

<< Ennen

KB1 on kartoitus koulun toiminnallisuuteen. Osa tarvekartoitusta, ennen uuden koulun viitesuunnittelua.

KB2 kartoitusväline sisustussuunnitteluun

Aikana

KB2 on kartoitus visuaaliseen suunnitteluun. Sitä seuraa rakennusvaihe ja sisustussuunnittelu.

KB3 kartoitusväline seurantaan

Jälkeen >>

KB3 on seuranta kartoitus, joka toteutetaan hankkeen valmistuttua.