Katibotti on kartoitusväline oppimisympäristöjen suunnitteluun

KatiBot on digitaalinen työväline, josta hyötyy koko koulun suunnittelutiimi

Katibot on virtuaalinen suunnitteluapulainen, joka esittää käyttäjälle kysymyksiä ja antaa vastausvaihtoehtoja. Kysymykset ovat oppilaille ja opettajille. Vastaukset antavat hyvän lähtökohdan mm. arkkitehti- ja sisustussuunnitteluun.

>> KatiBotin tavoite

Katibotin keräämät tiedot toimivat hyvänä lähtö- kohtana uuden koulun tai oppimisympäristön suunnittelulle ja/tai muutokselle. Tulokset kertovat tulevien käyttäjien toiveita ja mielipiteitä pedagogisista ratkaisuista, opetuksen ja koulun muun toiminnan järjestämisestä.

>> KatiBotin missio

KatiBot kerää laajalti erilaista tietoa käyttäjiltä, jotta koulusta syntyy paras mahdollinen oppimisympäristö. Koulun tulee olla toimiva ja viihtyisä kaikkia käyttäjäryhmiä palveleva kokonaisuus.

>> KatiBot ohjaa muutokseen

Kartoituksen kysymykset pohjautuvat pitkälti perusopetuksen opetussuunnitelmaan. Kysymykset auttavat käymään läpi koulun uutta toimintakulttuuria, arvomaailmaa ja pedagogisia ratkaisuja.

KB1 kartoitusväline oppimisympäristöjen suunnitteluun

Yleiskartoitus

KB1 on kartoitus koulun toiminnallisuuteen. Osa tarvekartoitusta, ennen uuden koulun viitesuunnittelua.

KB2 kartoitusväline sisustussuunnitteluun

Tunnelma

KB2 on kartoitus visuaaliseen suunnitteluun. Sitä seuraa rakennusvaihe ja sisustussuunnittelu.

KB3 kartoitusväline seurantaan

Palaute

KB3 on seuranta kartoitus, joka toteutetaan hankkeen valmistuttua.