Digitaalinen työväline oppimisympäristöjen suunnitteluun

KatiBot on virtuaalinen suunnitteluapulainen, josta hyötyy koulun koko suunnittelutiimi. Virtuaalinen suunnitteluapulainen esittää käyttäjälle kysymyksiä ja antaa vastausvaihtoehtoja.
Katibot on kartoitusväline oppimisympäristöjen suunnitteluun

KatiBot on digitaalinen työväline, josta hyötyy koulun koko suunnittelutiimi!

KatiBot on virtuaalinen suunnitteluapulainen, joka esittää käyttäjälle kysymyksiä ja antaa vastausvaihtoehtoja. Kysymykset ovat oppilaille ja opettajille. Tulokset antavat hyvän lähtökohdan mm. arkkitehti- ja sisustussuunnitteluun. Rehtorilla on mahdollisuus tulosten pohjalta ohjata muutosposessia henkilökunnan kanssa yhteistyössä.

Kartoituksen kysymykset pohjautuvat pitkälti perusopetuksen opetussuunnitelmaan. Kysymykset auttavat käymään läpi koulun uutta toimintakulttuuria, arvomaailmaa ja pedagogisia ratkaisuja.

Katibotin keräämät tiedot toimivat hyvänä lähtö- kohtana uuden koulun tai oppimisympäristön suunnittelulle ja/tai muutokselle. Tulokset kertovat tulevien käyttäjien toiveita ja mielipiteitä pedagogisista ratkaisuista, opetuksen ja koulun muun toiminnan järjestämisestä.

KatiBot kerää laajalti erilaista tietoa käyttäjiltä, jotta koulusta syntyy paras mahdollinen oppimisympäristö. Koulun tulee olla toimiva ja viihtyisä kaikkia käyttäjäryhmiä palveleva kokonaisuus.

KB1 - Yleiskartoitus

KatiBot 1 sisältää kohdennetut kysymykset erillisinä opettajille ja oppilaille. Opettajien KB1 kartoittaa heidän näkemyksen uudesta oppimis-ympäristöstä ja opetusmenetelmistä ja pedagogiikasta. Oppilaiden KB1 kartoittaa oppilaiden mieltymyksiä oppimisympäristöstä ja opiskelutavoista. Paras hyöty kyselystä syntyy, kun se toteutetaan koulun pedagogisen suunnitteleman yhteydessä jo ennen uutta hanketta.

KB2 - Tunnelma

KatiBot 2 antaa kaikille käyttäjille mahdollisuuden vaikuttaa uuden koulurakennuksen visuaaliseen ilmeeseen värien, muotojen ja tunnelman kautta.

KB2 on konsepti, jolla kerätään tietoa ryhmittäin opettajilta, oppilailta, opiskelijahuollon henkilökunnalta ja muilta koulun sidosryhmiltä esim. iltakäyttäjiltä. Eri käyttäjäryhmiltä saatu tieto muodostaa yhteisen tuloksen.

KB2 on rakennettu niin, että se antaa suuntaviivoja rajoittamatta suunnittelijoiden mahdollisuutta luoda uniikki ympäristö. Suunnittelijat saavat kootusti käyttäjien mielipiteet, joita he voivat käyttää suunnittelutyössään haluamallaan tavalla.

KB3 - Tunnelma

KatiBot 3 kerää käyttäjiltä palautteen suunnittelun onnistumisesta. Se peilaa kysymykset siihen, mitä kartoitettiin.

KB 3:ssa käytetään kunkin kohteen omia valokuvia.
Ideaali hetki kartoitukselle on kun koulurakennuksessa on toimittu yksi kokonainen lukuvuosi.